ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΑΣ ΤΩΡΑ!

Η προσφορά συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα

  • Καθαρισμό λέβητα.
  • Καθαρισμό καυστήρα.
  • Έλεγχο των συστημάτων ελέγχου και ασφάλειας.
  • Ρύθμιση καύσης.
  • Έλεγχο καυσαερίων
  • Έλεγχο όλων των απαραιτήτων ρυθμίσεων για την ορθή λειτουργία του συστήματος
Τι επιτυγχάνει η συντήρηση θέρμανσης;

  • Εξασφαλίζει την μέγιστη απόδοση του συστήματός
  • Πετυχαίνει εξοικονόμηση καυσίμων έως και 50%
  • Διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του συστήματος θέρμανσης