ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

 • Εγκαταστάσεις, ανακαινίσεις, επιδιορθώσεις
 • Τοποθέτηση σωληνώσεων αποχέτευσης και ύδρευσης
 • Επισκευές υδραυλικών εγκαταστάσεων
 • Χρήση θερμοκάμερας για έλεγχο διαρροών
 • Επιδιόρθωση αποφράξεων, διαρροών
 • Εγκατάσταση και σύνδεση ειδών υγιεινής
 • Καθαρισμός ντεπόζιτων νερού
 • Εγκατάσταση και επιδιόρθωση πιεστικών
 • Επιδιόρθωση και εγκατάσταση τουρμπινών
 • Εγκατάσταση φίλτρων νερού
 • Εγκατάσταση ταχυθερμαντήρων υγραερίου
 • Αυτοματισμοί κήπων
 • Αποχετευτικά δίκτυα
 • Ηλιακά συστήματα
 • Ηλιακοί Θερμοσίφωνες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

 • Εγκαταστάσεις, ανακαινίσεις Επισκευές, βλάβες
 • Εγκαταστάσεις φωτισμού εσωτερικών και εξωτερικών χωρών
 • Θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις
 • Τοποθέτηση κεραίας ΤV
 • Αλλαγή ηλεκτρολογικού πίνακα
 • Αλλαγή element θερμοσιφώνων
 • Συντηρήσεις

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

 • Εγκαταστάσεις κλιματιστικών όλων των ειδών
 • Επιδιορθώσεις
 • Συντηρήσεις

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

 • Εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης
 • Επιδιορθώσεις
 • Συντηρήσεις

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 • Γκρεμίσματα
 • Χτισίματα
 • Σοβατίσματα
 • Γυψοσανίδες
 • Ελαιοχρωματισμοί
 • Ξυλουργικά
 • Μονώσεις
 • Τοποθέτηση παρκέ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 • Μελέτη
 • Προμήθεια
 • Εγκατάσταση